BiB

Słowa kluczowe: pieczątki, drukarnia, ulotki, wizytówki, banery, zaproszenia, strony internetowe

BiB- Olsztyn

Opis firmy BiB:
BiB Olsztyn działa od 1991 roku i obsługuje firmy na terenie Olsztyna, województwa warmińsko-mazurskiego oraz Polski i Europy. Oferta BiB jest skierowana do przedsiębiorstw zarówno dużych jak i małych. Nasza działalność odpowiada na zapotrzebowanie firm w zakresie reklamy- tradycyjnej i internetowej, poligrafii, pieczątek i różnych druków. Przedsiębiorcy często pytają nas: Czy moja firma musi posiadać pieczątkę? To częste pytanie zadawane przez ludzi zakładających swoją działalność. Pieczątka nie jest wymagana. Nie znajdziemy żadnych przepisów prawnych, które mówiłyby, że pieczęć jest obowiązkowa. Dlatego posiadanie pieczęci to dobrowolny wybór. Jednak warto się na niego zdecydować. Pieczątka firmowa przynosi naprawdę wiele korzyści i ułatwia działanie przedsiębiorstwa. Wiele instytucji takich jak na przykład bank, wymaga posiadania firmowego stempla. W licznych dokumentach znajdziemy miejsce, właśnie na odbicie pieczęci. Nie posiadanie pieczęci może okazać się naprawdę uciążliwe. Dlatego warto zainwestować w dobrą pieczątkę. Taki stempel nie jest dużym wydatkiem, a jeżeli zakupimy porządną pieczęć, starczy nam na długie lata działalności. Coraz częściej możemy również spotkać się z możliwością zakupu pieczątek online. Dzięki temu, po podaniu odpowiednich danych, które chcemy aby znajdowały się na pieczątce, możemy zamówić ją przez internet. Jest to dla nas duże ułatwienie i szybki sposób, na wyposażenie się w pieczęć.

BiB

Kategoria: Marketing

Podkategoria: Agencje reklamowe

Miasto: Olsztyn

Ulica nr: Zakole 17

Kod pocztowy: 10-699

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Tel. 89 542 51 14

Tel.kom. 694 668 186

Faks: 89 542 51 14

Zapraszamy na  
naszą stronę ->
http://www.bib.olsztyn.pl

NIP: 739-050-34-21

Pokaż na mapie mapa

Opis firmy/wersja angielska: BiB Olsztyn has been operating since 1991 and serves companies in Olsztyn, Warmian-Masurian Voivodeship as well as Poland and Europe. BiB\'s offer is addressed to both large and small enterprises. Our business responds to the demand of companies in the field of advertising - traditional and Internet, printing, stamps and various forms.
Entrepreneurs often ask us:
Does my company have to have a stamp? This is a frequent question asked by people setting up their business. A stamp is not required. We will not find any legal provisions that would say that the seal is mandatory. That is why having a seal is a voluntary choice. However, it is worth to decide on it. A company stamp provides a lot of benefits and facilitates the operation of the company. Many institutions, such as a bank, require a company stamp. In numerous documents we find a place, just to reflect the seal. Not having a seal can be really tedious. That is why it is worth investing in a good stamp. Such a stamp is not a big expense, and if we buy a decent stamp, we will have enough for many years of activity. Increasingly, we can also meet with the possibility of buying rubber stamps online. Thanks to this, after providing the appropriate data that we want to be on the stamp, we can order it online. It is a great simplification and quick way for us to equip ourselves with a seal.

Oferta firmy: Firma BiB Olsztyn oferuje usługi reklamowe, marketingowe i poligraficzne w szerokim zakresie:- strony internetowe- pozycjonowanie- reklamy Google Adwords- ulotki- foldery- wizytówki- pieczątki- banery

Oferta firmy/wersja angielska: The BiB Olsztyn company offers:
- websites
- Google Adwords ads
- leaflets
- folders
- business cards
- stamps
- banners

Osoba do kontaktu- Ireneusz Szyc

Data aktualizacji: 2020-01-22


 

Wpis nr 4688- BiB- wzmocnij i polub ten wpis... Zobacz jak ->


Data dodania wpisu: 2018-01-26, Data edycji: 2020-01-22

Wyświetleń wizytówki 573

Wpis standard


Zobacz także:
Wpisy w podkategorii- Agencje reklamowe:

Power Anita & Grzegorz Wicher
Efektywny marketing w Internecie pozwalający rozwinąć skrzydła Twojej firmie. Agencja rekl ...

Agencja Kuźnia Dobrego Losu
Witamy w naszej firmie. Kuźnia Dobrego Smaku to agencja marketingu kulinarnego z ponaddzi ...

Mado-Media
Jeżeli poszukują Państwo dobrej jakościowo firmy sprzedającej systemy wystawiennicze... zn ...

EasyStand Agnieszka Szafraniec
EasyStand proponuje Państwu wysokiej jakości rozwiązania wystawiennicze. Firma została utw ...

Wizytówka firmy

Kontakt Regulamin Rejestracja Zaloguj |  + |